Com funciona el nostre banc: intercanvi

El banc té la finalitat de posar les llavors a l’abast de tots, donar i rebre informació i enriquir-se de noves incorporacions (prospecció de llavors autòctones i espècies locals o tradicionals) a través de l’intercanvi.

L’intercanvi consisteix en guardar i cedir llavors, amb el compromís de poder tornar una part de les llavors l’any següent o bé aportar-ne de noves.

Durant l’intercanvi el banc us donarà o demanarà informació com: nom de la llavor, procedència, si ha estat tractada químicament, última sembra, correu electrònic i telèfon de contacte, descripció de la planta i fruit, etc. No cal saber totes les dades, però millor si en podem aportar forces, per tal de garantir un servei de qualitat i saber què sembrem.

banc